top of page

VILLKOR OCH GARANTI

Mitt program är ingen snabb lösning till sommarkroppen, utan hjälper dig att långsiktigt bygga upp förbättrade vanor och baseras på vad just du behöver. Det är därför inte en prenumeration som du kan säga upp när du tappat sugen. Det faller på sin egen orimlighet eftersom du valt att ta hjälp av mig just för att förändra ditt beteende, som tar tid. 

• Klienten ansvarar för att hans / hennes hälsotillstånd är sådant att träning kan ske riskfritt, alternativt talar om vilka problemområden / skador som behöver beaktas. 

• Klienten ansvarar för att övningar utförs enligt instruktioner, med korrekt teknik.

• 14 dagas ångerrätt gäller för samtliga tjänster. Dock återbetalas inte använd tjänst, dvs påbörjad månad vid coaching återbetalas inte.

• Frysning av pågående coaching medges enligt överenskommelse. I övrigt går inte avtal att sägas upp, utan anmälan är bindande.

• Vid bokat möte, även online, ska avbokning ske senast 24 timmar innan avtalad tid. Vid sen avbokning / uteblivet besök debiteras hela kostnaden.

• Om klient är sen till avtalad tid (även online) dras detta från avtalad tid. Om RM coach är mer än 5 minuter sen har klienten rätt till nytt kostnadsfritt möte.

• RM coach har tystnadsplikt, alla personuppgifter hanteras konfidentiellt och sparas max 12 månader efter avslutad coaching.

• Tjänster, inkl träningsprogram, får endast användas för privat bruk och därmed inte överlåtas eller spridas vidare. 

Garanti

RM coaching och tillhörande tjänster baseras på beprövade metoder, vetenskap och lång erfarenhet. Dock krävs klientens egna ansvar för att följa erhållet program och investera den tid och engagemang som krävs för att tjänsterna ska ge önskat resultat.

Integritetspolicy

Resilient me hjälper dig att må och vara ditt bästa, nu och på lång sikt. För att kunna leverera bästa möjliga tjänst till dig måste Resilient me ta emot och lagra information om dig, mejladress, personnummer, adress mm. Dessutom lagras ev bilder, dina mått, dina mål samt annan personlig information som vi behöver för att kunna optimera ditt program. Vi kommer också spara den korrespondens vi har med varandra. I samband med köp av tjänst godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter

Vi kommer inte att lämna ut eller på annat sätt göra informationen tillgänglig för någon annan.

Personlig information sparar vi i ett år efter avslutat uppdrag. Detta så vi snabbast möjligt kan hjälpa dig ifall du skulle välja att påbörja en ny coachning. Efter ett år raderar vi all personlig information och sparar endast bokföringsinformation, dvs att just du köpt en viss tjänst och hur mycket du betalade. Den informationen bevaras enligt lag.

Villkor och Garanti: Om mig
bottom of page