top of page
Certifierad_Handledare_i_Sorgbearbetning

SORGBEARBETNING

När vi talar om och tänker på sorg menar vi oftast de tankar och känslor som kommer efter ett dödsfall, men sorg kommer från så många fler förluster, t ex: 

  • Separationer

  • Arbetslöshet

  • Mobbing eller kränkande särbehandling

  • Övergrepp av olika slag

  • Relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor)

  • Egen eller annans sjukdom

  • Att förlora ett husdjur

  • Att livet inte blev som man hade tänkt sig.


Sorg är ingen tidsbestämd process som sker i stadier, utan kan bättre beskrivas som ett flöde som rör sig fram och tillbaka. Känslor vid sorg kan ha olika karaktär och styrka, är individberoende och kan också skifta hos samma person över tid.

Vi försöker ofta lösa våra problem med hjärna och intellekt, vilket inte fungerar för att läka sorg. Kanske vi t o m försöker lägga locket på. 
Oförlöst sorg beror nästan alltid på något känslomässigt och ej kommunicerat. Vi behöver därför istället ta reda på alla outtalade känslor, sätta ord på dem och kommunicera dessa.

I Sorgbearbetning får du lära dig att sortera dina minnen kring tidigare och nuvarande relationer och uttrycka alla de känslor som dyker upp. Kursen hjälper dig att släppa taget om det som gör ont, samtidigt som det goda får mer utrymme

Många beskriver att relationen ”lagts på plats” efter sorgbearbetning och att mindre tid och energi läggs på att älta och önska att gårdagen varit bättre eller annorlunda. Andra upplever mindre stress och ilska, positiv viktnedgång etc. Precis som varje sorg är unik är upplevelsen efter bearbetning lika unik. 

Kursbeskrivning:

Du får under kursen göra en egen sorgbearbetning, genom att följa och lära dig en metod som bygger på mer än 40 års erfarenhet av vad som hjälper människor i sorg. Det innebär att vi tar reda på vilka förluster som har påverkat vårt liv och genomföra den kommunikation som behövs för att bearbeta sorgen.

Den egna bearbetningen varvas med föreläsningar kring sorg, vilket ger en djupare förståelse för vad oförlöst sorg beror på och vad det är i metoden som fungerar.

Efter avslutad kurs har du, förutom egen genomförd sorgbearbetning, verktyg för att bearbeta ytterligare förluster och kommande framtida förändringar.

Individuell kurs innefattar fysiska eller digitala träffar samt 1-2 timmar för
hemuppgift mellan varje gång.  


4500 kr inkl arbetsmaterial och bok.

Sorgbearbetning: Om mig
bottom of page