Sorgbearbetning

IMG_1149
  • Hjälper dig att släppa taget om det som gör ont, samtidigt som det goda får mer utrymme.

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men är oftast smärtsamma.

Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor, men sorgereaktioner kan utlösas av en rad olika förluster och förändringar:

  • Separationer
  • Arbetslöshet
  • Mobbing eller kränkande särbehandling
  • Övergrepp av olika slag
  • Relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor)
  • Egen eller annans sjukdom
  • Att förlora ett husdjur
  • Att livet inte blev som man hade tänkt sig.

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar är en känsla av bedövning, humörsvängningar, koncentrationssvårigheter, oregelbunden sömn, energiförlust. Men det är viktigt att veta att hur reaktionerna ser ut i praktiken är dock väldigt individuellt, samt varierar även hos varje enskild person över tiden. Sorg är ingen tidsbestämd process som sker i stadier, utan kan bättre beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka.

Tiden i sig som avgör inte om sorgen läker, utan det är vad man gör under tiden. Det betyder att även sådant som hänt för länge sedan kan finnas kvar som oförlöst sorg, tills du bearbetat förlusten.

Jag är certifierad handledare i sorgbearbetning via Svenska Institutet för Sorgbearbetning. I mina kurser har du möjlighet att bearbeta din sorg i grupp eller enskilt. Välkommen att kontakta mig med dina frågor.

Du kan läsa mer på www.sorg.se

sorg