Coaching inom hälsa

Du är ett system där allt samverkar och för att må ditt bästa kan du inte strunta i någon del, lika lite som du kan må bättre av att förbättra bara en del i ditt liv. Jämvikt mellan de olika delarna är avgörande för ditt mående och en förbättring i ett område märks ofta på fler delar i ditt liv. Tex bättre matvanor kan förbättra din sömn, som i sin tur kan förbättra din träning, som förbättrar din prestation på jobbet.

Jag är utbildad PT och kostrådgivare, med egen erfarenhet av hur viktigt det är att jobba holistiskt. Mitt arbetssätt är att bygga upp hållbara förbättringar inom 4 basområden och ett övergripande, som alla hänger ihop. Alla är vi unika och jag hjälper dig individuellt för att skapa balans mellan områdena och samtidigt höja nivån inom varje, som resulterar i hållbart bättre mående.

Vill du utvecklas och må bättre? Kontakta mig, så hittar vi en lösning som passar för dig